XPSN

آمین‌گوی بلند لال ممیران!

ایران با پرتاب موشک قاصد و ماهواره نور قواعد بازی را به …

5/15/2020 · خدایا تو را قسم میدهم به حق این شبهای عزیز؛ ما را در «زمین» «کشور خودمان» هم موفق و مؤید و منصور بگردااااان الهی آآآآآآآمیییین این جمعیت و این آمین؟؟؟!!!! خدای آمین گوی بلند را لال ممیران

برچسب‌ها: