XPSN

آنچه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نخواه

مریم: هر چه را که برای خودت نمیخواهی، برای دیگران هم نخواه …

هر چه را که برای خودت نمیخواهی، برای دیگران هم نخواه…..لائوتسه … فریب، مکر و حقّه بازی انجام داد، و این تنها نشان دهنده این امر است که این ملت بیش از آنچه که دشمنان احمق ایران فرض میکنند، آگاه …

سماموس » قاعده طلایی برای تعامل با دیگران

هرچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند و آنچه برای خود می خواهی برای دیگران هم بخواه؛ دراین صورت در قضاوت خویش دادگر و در دادگریت یکسان نگر خواهی بود، و اهل آسمان تو را دوست خواهند داشت و در …

آنچه را به خود می پسندی به دیگران هم بپسند – المفلحون

آنچه را به خود می پسندی به دیگران هم بپسند … فرمود: پس دوست بدار برای برادرت آنچه را که برای خودت دوست می‌داری. در حدیث است: «انظر ما تحب أن يؤتيه الناس فاْته إليهم» بنگر چه دوست می‌داری که …

آنچه را که براي خود مي‌پسندي براي ديگران هم بپسند و آنچه …

همچنين در حديثي ديگر به اميرالمؤمنين(ع) گفتند: عادل کيست؟ حضرت فرمود: آن انساني که براي ديگران بپسندد، آنچه را که براي خودش مي‌پسندد و نپسندد براي ديگران آنچه براي خودش پسنديده نيست.

چرا باید حقوق دیگران را رعایت کنیم؟ – خبرگزاری حوزه

– احترام به حقوق دیگران. … کـمترین میزان حقوق برادرت بر تو آن است که آنچه را برای خودت دوست می داری برای او نیز دوست بداری و آنچه را برای خودت نمی پسندی، برای او نپسندی.

برچسب‌ها:, , , ,