XPSN

الگوی برش پازل سه بعدی هواپیمای جت نظامی

تخت الگوی پرواز مته، solids

این هواپیمای جدید توسط این سه کشور بیت المللی ساخته شد.الگوی اولیه این هواپیما در سال 1984 پرواز کرد. این طرح اولیه بعد از پنجمین پروازش ( در همان سال) سقوط کرد هرچند در پرواز های بعد موفق بود.

برچسب‌ها: