XPSN

اهمیت کشت محصولات گلخانه ای

اهمیت کشت محصولات گلخانه ای

معایت کشت گلخانه ای. کشت یا تولید گلخانه ای مشکلات ویژه ای دارد که بطور اجمال عبارتند از: سرمایه گذاری اولیه زیاد است: عمده سرمایه صرف احداث گلخانه می شود. البته در صورت مدیریت صحیح تولید، در مدت سه تا پنج سال این هزینه باز خواهد گشت.

اهمیت گلخانه و مزایای کشت گلخانه ای

5/27/2019 · مزایای کشت گلخانه ای میزان تولید محصول در واحد سطح افزایش می یابد، یعنی اگر کسی در فضای آزاد می تواند یک کیلو توت فرنگی در هر متر برداشت کند در گلخانه می تواند ۱۰ کیلو توت فرنگی در هر متر برداشت کند.

آموزش گلخانه داری-اهمیت کشت محصولات گلخانه ای(قسمت اول)

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به: اهمیت کشت محصولات گلخانه ای ،مهم و اساسی ترین عوامل موفقیت کشت و کار گلخانه ای و عوامل موثر بر آن ،محصولات قابل کشت و تولید در گلخانه ،معایب و مشکلات احتمالی پیش رو در این مسیر پرداخته ایم.

اهمیت اقتصادی گیاهان گلخانه ای | نیلوفرپلاستیک

اهمیت اقتصادی سبزی های گلخانه ای همان طور که در جدول ۱-۱ دیده می شود بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی (۱) سبزی های گلخانه ای مساحتی حدود ۵۸ ۵۲ هکتار را تشکیل می دهند.

برچسب‌ها:, , ,