XPSN

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه است

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP …

دانلود رایگان متن کامل مقاله همایش علمی اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای استان کرمانشاه

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP …

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های …

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : اولویت بندی روش تامین …

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران استاد راهنما : جناب آقای دکتر مجید رستمی بشمنی استاد داور: جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

برچسب‌ها:,