XPSN

ایمن نگه داشتن غذا: انتخاب ظروف نگهداری مواد غذایی

مواد غذایی مانده را چگونه ایمن نگهداری کنید

چگونه می توان مواد غذایی را ایمن نگه داشت. برخی از مراحل اساسی ایمنی وجود دارد که باید همیشه آنها را انجام دهید ، خواه در حال آماده سازی وعده غذایی برای هفته باشید یا اینکه فقط سعی کنید پس مانده های غذا را برای فردا ذخیره کنید.

ایمن نگه داشتن غذا در حین قطع برق و بعد از آن – منطقه …

اگر بدون یخچال هستید ، فقط برای یک وعده غذایی فقط به اندازه کافی ظروف غذا باز کنید. بعضی از مواد غذایی را می توان مدت کوتاهی بدون یخچال نگه داشت.

چگونه تقریبا همه نوع مواد غذایی را تازه نگهداری کنیم؟

بهترین ظروف نگه داری مواد غذایی ظروف در داری هستند که خوب روی آن فیکس شود و پس از بسته شدن اجازه ورود به هوا ندهد. ظروف شیشه ای با درب محکم کلا بهترین گزینه برای دور نگه داشتن غذا از هوا هستند.

وقتی ظرف نگهداری مواد غذایی سمی می شود!

ظرف نگهداری مواد غذایی بریا دسته ای از مواد غذایی و خوراکی مناسب نیستند چرا که ترکیبات این دسته از ظروف با برخی از مواد غذایی به راحتی ترکیب شده و مشکل ساز خواهند شد.

برچسب‌ها:, , ,