XPSN

تفنگ پر و مغز خالی ــ فریدریش نیچه

گفته هاي فلسفي

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگها ” نیچه “

مرد ‌‌الویسی ‌‌تراولتا ‌‌و ‌‌ابرانسان ‌‌نیچه – فلسفیدن

نیچه در قطعه‌ی ۱۲۵ کتاب دانش طربناک کاراکتری به نام مرد دیوانه را معرفی می‌کند که جار می‌زند خدا مرده است، ما، همه با هم، او را کشته‌ایم و همه‌ی ما باید بار جرمِ این قتل ناگوار را برای قرن‌ها به دوش بکشیم.

برچسب‌ها:,