XPSN

تنوع زیستگاهی در ایران

نگاهی به تنوع زیستی ایران

نگاهی به تنوع زیستی ایران. کشور ایران بخشی از فلات وسیعی است که افغانستان و بلوچستان کهن را نیز در برمی‌گیرد و با این دو منطقه یک گستره جغرافیایی و زیستی مشخص و یکپارچه‌ را به وجود می‌آورد. کشور ایران بخشی از فلات وسیعی است که افغانستان و …

تحلیلی بر وضعیت تنوع زیستی و تهدیدات آن در ایران …

3/1/2015 · بیش از 40 درصد از منابع آب شیرین ایران، از طریق رویشگاه ناحیه زاگرسی تامین می‌شود و در تامین معیشت زاگرس نشینان نقش اساسی دارد. جنگل‌های باستانی هیرکانی و جنگل‌های ارسباران، یکی از 10 نقطه ویژه تنوع زیستی جهان و میراث بین‌المللی به شمار می‌روند.

نگاهی به تنوع زیستی ایران

کشور ایران در بخش عمده خود در اقلیم حیاتی پالئارکتیک قرار دارد ولی مرزهای جنوبی آن به اقلیم حیاتی پالیوتروپیک می رسد.زارودنی در سال 1911 میلادی کشور ایران را از لحاظ انتشار جانوران به 9 منطقه جانوری تقسیم کرده است که بسیاری از این مناطق با …

سازمان حفاظت محیط زیست -مناطق چهارگانه

تنوع زیستی در مازندران: ایران یکی از پیچیده‌ترین مناطق جغرافیایی در حوزه اقلیمی پالئارکتیک به‌شمار می‌رود که به علت وسعت قابل ملاحظه، وضعیت فیزیوگرافی و برخوردای از عوامل اقلیمی، از تنوع زیستی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

مقاله تنوع گونه ای و طبقه بندی زیستگاهی ماهیان خلیج فارس

8/2/2017 · ماهیان زیستگاه های با بستر علفی و جلبکی (9/1 %) و ماهیان محیط های آزاد اقیانوسی (3/3 %) کمترین تعداد و درصد تنوع گونه ای زیستگاهی را به خود اختصاص داده اند.

زیستگاه‌های پستانداران ایران|زیستگاه‌های جانوران وحشی …

زیستگاه بیابانی. زیستگاه بیابانی یکی از انواع زیستگاه‌‌های پستانداران ایران است که شامل نواحی مرکزی ایران است و در اینجا به معرفی برخی گیاهان و پستانداران زیستگاه بیابانی میپردازیم و خصوصیات رفتاری آنها را در تابستان و موجه با کمبود آب و غذا در زیستگاهشان بررسی میکنیم.

برچسب‌ها:, , , ,