XPSN

حالا هرچه این هویت غیر واقعی تر ……

هویت قومی، هویت ملی و نظام سیاسی افغانستان در گفت‌وگو با …

یک نکته را باید پیش‌تر اضافه می‌کردم که معمولاً کل هویت‏ها اعتباری است و هویت‌ها‌ی ملی نیمه‌ساخته‌گی است و نیمه‌واقعی؛ در حالی که هویت‏های قومی واقعی‌تر است. هویت‏های ملی یک مقدار زیادش دروغ و لاف و گزاف و ساخته‌گی است که بعد‌ها توسط افراد جامعه ساخته می‌شود.

ایران‌مال به مثابه‌ی یک کلاژِ هویتی ناهمگون – فضا و دیالکتیک

با این تعبیر هویت، نه همچون یک “بود”، بلکه “شدن” معنا می­‌شود؛ چراکه امری یکبار و برای همیشه نیست و همواره در جریان و پویاست. بنابراین زیستِ روزمره­ ما نیز هویتِ خود را تولید می­‌کند.

برپا انتخابات است جامعه میشود مردم انتخاب همه این میکند …

وقتی این هویت واحد، خود را نشان میدهد فضا برای رشد تک تک آدمها فراهم تر میشود. وحدت جامعه وجه ایمانی و الهی جامعه است ، در یک فضای ایمانی همه قدرتمند تر و معنوی تر میشوند.

پرویز دوایی، نقدنویسی با کلمات شاعرانه

حالا در غیابش بعضی‌ها منبر می‌روند و این شیوه نقدنویسی که در آن تشّخص کلام و ادبیات و هویت‌مندی صاحب قلم موج می‌زند را کهنه و عقب‌مانده و از دور خارج شده می‌دانند، چون معتقدند آدرس غلط به …

چرا جامعه بعضی رشته‌ها را «واقعی»تر می‌داند؟ – بابک یزدی

به دلیل نکته دوم یعنی این موضوع که هویت شما تا حد زیاد به اعتبارتان از رشته یا چنین نهاد پرسابقه‌ای باز می‌گردد امکان نظر دیگر داشتن با مرتبه بالاتر کم و کم‌تر می‌شود به این علت که هزینه بالایی دارد.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل…

به این خاطر می گویند در مثال مناقشه نیست. در یکی از حکایتهای بودائیان، فرقۀ ذن، آمده است که شیخی با مرید خویش گفت:” پسر جان، من نیم ساعت است که با انگشتم دارم ماه را در آسمان به تو نشان می دهم و تو به جای این که به ماه نگاه کنی به انگشت من خیره شده ای.”.

برچسب‌ها:, , , , ,