XPSN

حکایت درویش با روباه

حکایت درویش با روباه – RiRa

حکایت درویش با روباه. یکی روبهی دید بی دست و پای. فرو ماند در لطف و صنع خدای. که چون زندگانی به سر می‌برد؟. بدین دست و پای از کجا می‌خورد؟. در این بود درویش شوریده رنگ. که شیری برآمد شغالی به چنگ. شغال نگون بخت را شیر خورد. بماند آنچه روباه از آن سیر خورد.

حکایت درویش با روباه | بوستان – سعدی

حکایت درویش با روباه. یکی روبهی دید بی دست و پای. فرو ماند در لطف و صنع خدای. که چون زندگانی به سر می‌برد؟. بدین دست و پای از کجا می‌خورد؟. در این بود درویش شوریده رنگ. که شیری برآمد شغالی به چنگ. شغال نگون بخت را شیر خورد. بماند آنچه روباه از آن سیر خورد.

Story of the Dervish and the Pox حکایت درویش با روباه …

بگیر ای جوان دست درویش پیر نه خود را بیفگن که دستم بگیر: That servant from God will forgiveness obtain, Through the presence of whom people happy remain. Kind acts are performed by that head that has mind; The mean, like a skin, without brains, you will find. خدا را بر آن بنده بخشایش است

حکایت درویش با روباه – مستانه

که چون زندگانی به سر می‌برد؟. بدین دست و پای از کجا می‌خورد؟. در این بود درویش شوریده رنگ. که شیری برآمد شغالی به چنگ. شغال نگون بخت را شیر خورد. بماند آنچه روباه از آن سیر خورد. دگر روز باز اتفاق اوفتاد. که روزی رسان قوت روزش بداد. یقین، مرد را دیده بیننده کرد.

گنجور » سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۱۷ – حکایت …

بخش ۱۷ – حکایت درویش با روباه به خوانش فاطمه زندی (دریافت) نیاز به بروزآوری جهت خوانش شعر شما یا باید از مرورگر جدیدی همچون فایرفاکس استفاده کنید یا افزونه فلش مرورگرتان را بروزآوری کنید. بخش ۱۸ – حکایت ». « بخش ۱۶ – حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان.

حکایت درویش با روباه – باب دوم در احسان – بوستان – سعدی …

تلگرامتوییترفیسبوک. بی‌خیال. حکایت درویش با روباه. یکی روبهی دید بی دست و پای. فرو ماند در لطف و صنع خدای. که چون زندگانی به سر می‌برد؟. بدین دست و پای از کجا می‌خورد؟. در این بود درویش شوریده رنگ. که شیری برآمد شغالی به چنگ.

حکایت درویش با روباه درس اول فارسی یازدهم

حکایت درویش با روباه از #بوستان سعدی،باب دوم در #احسان ،انتخاب شده است. صنع:آفریدن،آفرینش،احسان و… شخصی روباه بی دست وپایی دیدو درلطف وآفرینش خداونددرمانده وحیران شد. که چون زندگانی به سرمی برد؟. بدین دست وپای …

برچسب‌ها:, , , , , ,