XPSN

خطوط سینوسی، خطوط موازی

gibbs ringing or truncation artifact – MRI FARSI

این آرتیفکت به شکل خطوط موازی محو در حدفاصل های با کنتراست بالا دیده می شود. این آرتیفکت بیشترین تاثیر سوء را روی تصویربرداری از نخاع نشان می دهد که این خطوط ممکن است با بیماری syrinx اشتباه گرفته شود.

1000 مقاله مهندسی برق به زبان فارسی شامل مقالات الکترونیک …

حفاظت دیستانس، حفاظت تطبیقی ، خطوط موازی، اثر القای متقابل اشباع موضعی، ترانسفورماتور جریان، حفاظت سیستم قدرت الگوریتم ژنتیک، رله اضافه جریان، رله دیستانس، ضریب تنظیم زمانی هماهنگی مجدد رله های اضافه جریان-الگوریتم ژنتیک- تغییرات ساختار-حفاظت سیستم قدرت نویز، کرونا …

بافت عضلانی | بافت شناسی

نام مخطط به خاطر وجود همین “خطوطِ” موازی به این نوع از عضلات داده شده است. این نوارها تمام طول میوفیبریل را پر کرده‌اند و مانند باسمه­ای در طول میوفیبریل تکرار می‌شوند.

مثلثی (C Cos نمایی (B Cos (A

خطوط انتقال که بصورت خطوط موازی است فوق میرا هستند بنابراین موج افزایشی بوجود می

برچسب‌ها:, , ,