XPSN

خواب در آثار ادبی فارسی:ناصرخسرو (1)

بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

ناصرخسرو به عنوان «حجّت» در مذهب اسماعیلی، بارها مسئلة تأویل را در متون نظم و نثر خود به کار برده است. وی معتقد است، شریعت و معارف دینی دارای ظاهر و باطن است و شریعت بدون تأویل هیچ ارزشی ندارد و مانند جسد بدون روح است.

کتاب‌های منتشرشده در ایران

LB2353/س9845. نوبت چاپ. 1. تیراژ. 3000. شابک. 964-5793-19-X. افزودن به علاقمندیها.

برچسب‌ها:,