XPSN

دراعتراض به طرح جوانی جمعیت و مخالفت فقها با سقط درمانی

ماجرای حضور فقها در شورای جدید سقط جنین

براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال ۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

بلوای سقط جنین در گفت‌وگو با مخالفان و موافقان طرح …

4/10/2021 · براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

ماجرای حضور فقها در شورای جدید سقط جنین

روزنامه همشهری – مریم لطفی: در بلبشوی بازار مکاره کرونا که دوباره زبانه کشیده، اختلاف‌نظر‌ها بر سر ماجرای حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، بالا گرفته است؛ به‌ویژه اینکه اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و …

ماجرای حضور فقها در شورای جدید سقط جنین | آوتاف

روزنامه همشهری – مریم لطفی: در بلبشوی بازار مکاره کرونا که دوباره زبانه کشیده، اختلاف‌نظر‌ها بر سر ماجرای حذف غربالگری اجباری جنین و نسخ قانون سقط، بالا گرفته است؛ به‌ویژه اینکه اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و …

جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در ایران؛ چالش اصلی و راهکار

از دیرباز جمعیت و رشد مطلوب آن در یک اجتماع به‌عنوان یک عامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در امر توسعه و پیشرفت هر کشوری موردبحث و توجه قرارگرفته است. سؤال اساسی دراین‌ارتباط این است که در هر مقطعی از زمان با توجه به شرایط …

برچسب‌ها:, ,