XPSN

دو دنیای مجزا نیست در امتداد هم است ……

زندگی مجازی، زندگی حقیقی، امتداد خط حیات/ چگونه رویکرد …

نظریه‌پردازان رویکرد دوفضایی معتقدند که انسان دو زندگی مجازی و واقعی جداگانه دارد. رویکرد دوفضایی این ویژگی را دارد که به‌سادگی تبیین می‌شود، پیچیدگی بالایی ندارد و همه‌فهم است و بسیاری از مشکلات فهم در رویکرد امتدادی را ندارد. رویکرد دوفضاییبه عنوان یک «تز» مطرح شده …

آیا فردی کاملا شبیه شما در جهان موازی دیگری زندگی می کند …

8/5/2020 · برخی معتقدند ممکن است جهان های همسایه با جهان ما در ارتباط باشد و برخی بر این باورند که اگر هم جهان های متعدد وجود داشته باشد این جهان ها در فاصله ای دور و مجزا از جهان ما هستند. گروه دوم توجهی بر نظریه چند جهانی ندارند.

در نسبت شهریار با سیاست‌نامه | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

10/27/2014 · از این جهت شباهت بین شهریار با سیاست‌نامه، که آن هم همان طور که گفته شد در امتداد سنت اندرزنامه‌نویسی نوشته شده بود، وجود دارد. اما شباهت بیش از هر چیز در شکل است تا در محتوا.

با سیستم اسکلتی بدن آشنا شوید – دریچه ای به دنیای دانستنی …

جناغ یک استخوان نازک و چاقو شکل است که در امتداد خط وسط بدن و در سمت قدامی اسکلت ناحیه توراسیک قرار گرفته است. جناغ به وسیله باند‌های باریک غضروفی که به آن‌ها غضروف دنده‌ای گفته می‌شود، به دنده‌ها متصل می‌شود.

برچسب‌ها:, , ,