XPSN

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن

رجوع شاهد از شهادت در دادگاه و پیامدهای آن | رجوع قبل از …

3/6/2021 · رجوع شاهد از شهادت. رجوع در لغت به معنی بازگشتن و برگشت است‌‌. رجوع از شهادت به معنای آن است که شاهد در دادگاه حاضر گردد و شهادت بدهد.

رجوع از شهادت در دادگاه و پیامد های آن | بنیاد وکلا

اما همانگونه که بیان شد، شهادت دلیلی برای اثبات ادعا در دادگاه است؛ لکن گاهی ممکن است و یا اتفاق می‌افتد که شاهدی از شهادتی که در دادگاه ادا کرده است، رجوع کند و از آن چه اظهار کرده است برگردد و خلاف آن یعنی مخالفت شهادت مطرح شده با واقعیت را اعلام کند که بر اساس ماده 1319 قانون …

بررسی فقهی – حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی …

آنچه درباره اثر رجوع شاهد، پیش یا پس از صدور حکم گفته شد، به مواردی مربوط است که صرف نظر از رجوع شاهد، شرایط شاهد و شهادت جمع باشد و تنها مشکل شهادت، رجوع شاهد باشد؛ ولی در صورت جمع‌نبودن شرایط شاهد و شهادت، اعم از اینکه اظهارات اشخاص مطلع در دادگاه یا در …

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم – آثار و پیامدها

رجوع از شهادت ، در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شاهد یا گواه ، پس از ادای شهادت در محضر حاکم و در دادگاه ، دلیلی ارائه کند که شهادت وی صحیح نبوده و غلط می باشد ؛ خواه این غلط بودن به واسطه اشتباهی بوده است که موجب توهم در ادای شهادت گردیده و یا به دلیل تعمدی بوده که شاهد در …

شهادت شهود در امور مدنی و حقوقی – وکیل تاپ

4/7/2020 · در صورتی که شهود قبل از صدور حکم از شهادت رجوع کنند بدون تردید، دادگاه باید از تصمیمی که مبتنی بر درستی شهادت باشد خودداری کند؛ زیرا حکم تابع شهادت می‌باشد و با رجوع شاهد، شهادت از بین می‌رود با …

‏بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه : دانلود …

چکیده پایان ن‏امه بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه : بررسی موضوع شاهد از شهادت در دو مقوله فرعی قبل از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل کلی حقوقی و جزائی بررسی می شود. در مسائل حقوقی و جزائی، پیش از صدور حکم، بر اساس رجوع شاهد، حکمی از …

شرایط شهادت در دادگاه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران | چطور

9/7/2017 · ماده‌ی ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر داشته است که اگر معلوم شود فردی که به‌عنوان شاهد حاضر شده، به دروغ شهادت داده است، دادگاه بر مبنای شهادت او رأی صادر نخواهد کرد اما اگر دادگاه بر مبنای شهادت این فرد و به زیان کسی رأی صادر نماید و پس از صدور رأی …

نمونه رای | نمونه رای دیوان | رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در رابطه با اتهام ضرب و جرح عمدی حکم صادر شود و یکی از مستندات دادگاه شهادت شاهد باشد و بعد از قطعی شدن حکم، گواه به موجب اقرارنامه قطعی از شهادت خود برگردد، چنین موردی از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.

شهادت شهود چگونه استماع می‌شود ؟ ارزش اثباتی، جرح و تعدیل آن

6/18/2020 · رجوع از شهادت. شهادت قابل رجوع است. البته باید توجه داشت که: ۱. رجوع از شهادت نیاز به دلیل و توجیه خاصی ندارد. ۲. رجوع شهادت فقط موجب بی‌اثر شدن شهادت می‌شود. ۳.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,