XPSN

فرزندم این چنین باید بود_۵

چطور باید به فرزندم بگویم که او را به فرزندخواندگی گرفته ایم؟

چطور باید به فرزندم بگویم که او را به فرزندخواندگی گرفته ایم؟ … فرزندخواندگی برای او هنوز قابل درک نباشد اما خیلی مهم است که این واژه را در حد فهم او بیان کنید. … چنین جزئیات و خاطراتی به …

شعر برای فرزندم | مجموعه ای کامل از زیباترین اشعار در مورد …

11/16/2019 · چنین شد نسل بر نسلم چنین فرزند فرزندم. شعر در وصف فوت فرزند. گر از فرزند آدم کس نماند. چه غم داریم با آدم بسازیم. شعر فرزند. همچو فرزند که اندر بر مادر میرد. در بر رحمت و بخشایش رحمان میرم. شعر …

برچسب‌ها:,