XPSN

فروشنده های عجیب فاراک …!!

تحلیل سهام | چرا بورس فروشنده شد؟

سهامداران در واکنش به سیاست‌هایی که از آن با عنوان قیمت‌گذاری بخشنامه‌ای تعبیر می‌شود، فروشنده شدند. این عاملی بود که دادوستدهای امروز بازار سهام را هم می‌تواند فروشنده نگه دارد.

برچسب‌ها: