XPSN

لایحه قرارداددعوی معترض ثالث

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص حکم برائت – وکیل امور کیفری …

نمونه لایحه(قرارداددعوی معترض ثالث) فروردین 31 vakiloroaya نمونه لایحه فرجامخواهی( طلاق به درخواست زوج)

پرسش و پاسخ‌های کمیسیون تخصصی شوراهای حل اختلاف – پایگاه …

چنانچه شخص ثالث به استناد مبایعه نامه عادی به عملیات اجرایی معترض گردد، چه اقدامی از ناحیه اجرای احکام با توجه به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متصور است؟. پاسخ: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، قابل اعمال …

پایشگاه جهانی دادرسی (درگاه دادور) | تیر ۱۳۹۲

د.م از جمله فوت،‌حجر ، زوال سمت متصور بوده و یا با طرح دعاوی طاری همانند تقابل،‌جلب ثالث، ورود ثالث (با لحاظ قید آن در حدود اختیارات قرارداد) اشخاص دیگر در دادرسی مداخله می نماید بهترین شیوه پیشنهادی قید جمله « هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی » می باشد .

حقوق شهروندان | هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۸

1- افزايش بي‌رويه قيمت اموال غيرمنقول در هر دوره از سال، باعث مي‌شود كه سازندگان و يا فروشندگان واحدهاي ساختماني، با فروش ملك خود به اشخاص ثالث و به منظور تحصيل سود بيشتر، از اجراي تعهدات خود امتناع نمايند.

برچسب‌ها:, , ,