XPSN

ماهنامه ی فروردین 00 + بازگشتی از بستر بیماری

زندگی‌نامه‌ی موبد موبدان روانشاد رستم شهزادی – امرداد

موبد رستم فرزند دینیار شهزادی و سلطان موبد خداداد بود همراه با بهار طبیعت؛ درسومین روز فروردین ماه سال ۱۲۹۱ خورشیدی در یزد در محله‌ی کوی موبدان دیده به جهان گشود. موبد رستم شهزادی تحصیلات ابتدایی خود را در شهر یزد و در دبستان دینیاری گذراند. این دبستان که یازده سال زودتر از …

پرواز فوق العاده رم – تهران امشب انجام می شود – ایرنا …

سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرد: پرواز فوق العاده روز جمعه، مورخ بیست ونهم فروردین 1399، ایران ایر برای بازگشت ایرانیان به کشور، متأسفانه به دلیل رفتارهای نامناسب عده ای از مسافران بازگشتی به کشور در پرواز روز چهارشنبه، مورخ بیست وهفتم فروردین و عدم تمکین آنها نسبت به رعایت …

شیوه های د‌‌‌‌‌کوراسیون د‌‌‌‌‌رمانی د‌‌‌‌‌ر خانه

فقط یک مستطیل قاب نگاهشان را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بر می گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمان آنقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برایشان کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میگذرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که لحظه ها ساعتها و ساعتها نیز به قد …

برچسب‌ها:, ,