XPSN

نام شعر: حضرت خدیجه(س) قالب : مثنوی شاعر : مهدی خزاعل

مهدی اخوان ثالث – ویکی‌ادبیات

مهدی اخوان ثالث معروف به اخوان حماسی‌سرای معاصر در قالب‌های قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مثنوی و… با موضوع‌های اجتماعی است. * * * * * اخوان ثالث، سرایندهٔ قطعهٔ مشهور «زمستان»، از پیش‌کسوتان شعر امروز است و او را شاعر …

شعر نو : مهدی

مهدی محبی کردسفلی هستم 32ساله /ساکن اصفهان زیبا / بیش از 17سال است مینویسم گاهی شعر و گهگاهی روزنامه/ کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی ام/متاهلم /عاشق ایران و ایرانیم/ عقیده ام این است که همه انسانها دنیا را بدون لحاظ مذهب و …

برچسب‌ها:,