XPSN

نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مدیریت بازار

نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تنظیم بازار

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای می تواند در تنظیم بازار نقش موثری داشته باشد، افزود: عرضه کالاها در فروشگاه‌های زنجیره ای باید تداوم داشته باشد و محدود به شرایط و …

شوک‌های قیمت مصرف کننده و جایگاه کلیدی فروشگاه‌های زنجیره …

در همین ارتباط و در خصوص تجربه ایران یعنی نقش موثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مدیریت بازار گوشت قرمز به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی و به‌منظور ممانعت از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار باید …

برچسب‌ها:,