XPSN

گزارشکار آزمایش اندازه گیری حجمی (تتراسیون)_جلسه دوم

گزارشکار شیمی عمومی1

در این آزمایش پس از بدست آوردن اطلاعاتی درباره تیتراسیون ها و انواع آن با وسایل مورد استفاده و شناساگرهای مورد استفاده در تیتراسیون و همچنین مواد لازم در این آزمایش آشنا می شویم سپس به بحث استاندارد کردن مواد و استاندارد اولیه می پردازیم و در انتها بوسیله سوالات مطرح شده …

شیمی | تیتراسیون

بر حسب واکنش‌هایی که بین محلول تیتر شونده و استاندارد صورت می‌گیرد، تجزیه‌های حجمی تیتراسیون) به دو دسته تقسیم می‌شوند: انواع تیتر کردن. ا• روش‌هایی که بر اساس ترکیب یون‌ها هستند. یعنی تغییر ظرفیت در فعل و انفعالات مربوط به آن صورت نمی‌گیرد. این روش‌ها عبارت اند از: 1 …

برچسب‌ها:,