XPSN

یافتن معنای زندگی، امری منحصر به فرد است…

معنای زندگی | شاگرد

1/12/2021 · اگرچه یک مسیحی با درک نقشه خدا برای آفرینش و تجربه کردن نجات به درکی نوین در مورد معنای زندگی دست می یابد اما گویی هر انسان موجودی منحصر به فرد است که باید نقش ویژه و منحصر به فرد خود را نیز در کل …

خلاصه کتاب انسان در جستجوی معنا ؛ اثر جاودان ویکتور فرانکل …

طبق منطق درمانی این رویکرد، تلاش برای یافتن معنایی در زندگی، نیروی محرکه اصلی در انسان است. این معنا برای هر فرد مختص و منحصر به فرد است که باید تنها توسط وی محقق شود.

زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه …

در میان دیدگاه های فراطبیعت گرا و طبیعت گرا، که معنای زندگی را یا در امری فراتر و متعال از زندگی می یابند یا در درون زندگی، دیدگاه ذن دیدگاهی منحصر به فرد است. چه مطابق دیدگاه ذن زندگی خود به مثابه ی معنای زندگی است. هنگامی که انسان بتواند بی تکلف و آزادانه و طبیعی زندگی کند به …

برچسب‌ها:, ,