XPSN

۵۰ میلیون ایرانی در بورس مالباخته شدند

نماینده مجلس: ۵۰ میلیون ایرانی در بورس مالباخته شدند

4/20/2021 · نماینده مجلس: ۵۰ میلیون ایرانی در بورس مالباخته شدند در حالی که اعتراضات سهام‌داران متضرر بورس طی هفته‌های اخیر تشدید شده، نماینده تبریز در صحن مجلس از «مال‌باختگی ۵۰ میلیون ایرانی» خبر داده است.

نماینده مجلس: ۵۰ میلیون ایرانی در بورس مالباخته شدند …

در حالی که اعتراضات سهام‌داران متضرر بورس طی هفته‌های اخیر تشدید شده، نماینده تبریز در صحن مجلس از «مال‌باختگی ۵۰ میلیون ایرانی» خبر داده است.

نماینده مجلس: ۵۰ میلیون ایرانی در… – گوشه و کنار ایران‬

? نماینده مجلس: ۵۰ میلیون ایرانی در بورس مالباخته شدند. در جریان حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در مجلس رژیم ایران برای پاسخ به سوالات نمایندگان، نماینده تبریز از «مال‌باختگی ۵۰ میلیون ایرانی» در بورس خبر داد.

برچسب‌ها:,