XPSN

❣زندگی می کنم… برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس تلاش می کنم به بهترین شکل از آن استفاده کنم.

جملات زیبا و تامل برانگیز

زندگی می کنم… برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

جملات زیبا و تامل برانگیز

زندگی می کنم… برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

مــ♥טּ بـ ـہ یـ♥ـآב تــ♥و شـ ـکـستــمـــ

زندگی می کنم … برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس ساکت نمی نشینم ! کاری میکنم تا همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شاهکار این زندگی هستم؛

متن صبح بخیر رسمی و اداری + جملات صبح بخیر دوستانه برای دوستان

12/7/2020 · برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… صبح بخیر *** هرگز اجازه ندهید ناکامی ها و شکست ها شما را متوقف کند و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید صبح زیبای شما بخیر. هر صبح شروع جدیدی برای …

متن زیبا + جملات کوتاه تامل برانگیز در مورد زندگی و موفقیت

زندگی می کنم… برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم. ***

دلنـوشته سونیــا یعقوبــی | مهر ۱۳۹۸

?زندگی می کنم … برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم. پس ساکت نمی نشینم ! ?کاری میکنم تا همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها. شاهکار این زندگی هستم

چند سطر از زندگی

زندگی می کنم … برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند… من فرصتی برای بودن دارم، پس ساکت نمی نشینم ! کاری میکنم تا همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها، شاهکار این زندگی هستم؛

متن های زیبا درباره خدا | جملات زیبا در مورد خدا

برای رویاهایی که منـــتــظرند به دسـت من واقعـــی شوند… من فرصـــتـــی برای بودن دارم، پس ساکت نمــی نشــینم ! کاری میــکـــنم تا همـه بدانـنـد که من با تمـام توانایی ها و کاســـتـــی ها …

برچسب‌ها:, , , , , ,