XPSN

ورزش ها و حرکات اصلاحی مناسب برای زانوی پرانتزی (ژنوواروم)

هنگامی ‌که کودک به پشت دراز می‌‌کشد باید زانوهای او را خم نموده و آن را به سمت قفسه سینه فشار داد سپس آن‌ها را به سمت جلو به حرکت درآورد. این تمرین را هر مرتبه به مدت ۵ دقیقه باید تکرار کرد.

زانوی ضربدری و پای پرانتزی: تفاوت زانوی ضربدری و پرانتزی …

کودکان نرمال، به دلیل نحوه قرارگیری آن‌ها در رحم، با زانوهای پرانتزی شکل بدنیا می‌آیند. این وضعیت در حقیقت تا سن ۱۸ ماهگی افزایش می‌یابد و سپس با رشد کودک، زانوها صاف می‌شوند. زانوی پرانتزی ممکن است به دلیل راشیتیسم، بیماری بلانت، ضربه، شکستگی که به طورکامل بهبود نیافته …

شور و شعور جوانی و رشد و تعالی اجتماعی – ایرنا

وی آگاهی‌بخشی به جوانان در مورد ویژگی‌های شخصیتی شهید سردار سلیمانی را ضروری خواند و افزود: قرار گرفتن این قشر در مسیر آرمان‌های سردار و تلاش برای رشد و تعالی جامعه گام بلندی در مسیر جلب مشارکت جوانان به شمار می‌رود.