XPSN

نهال بادام شاهرودی ۱۲ | نهالستان پالیز نهال

نهال بادام شاهرودی 12 جزو نهال های دیرگل است. به همین دلیل میتوان این نهال را در مناطقی که ممکن است در بهار دچار سرمازدگی بشوند، کاشت. چرا که سرمای بهاره..

نهال بادام شاهرود 12 (خوش فرانیس) پایه رویشی – نهالستان …

نهال بادام شاهرود ۱۲ (خوش فراگنس) پایه رویشی. نهال بادام شاهرود ۱۲: منشا شاهرود و نام پیشنهادی آن خوش است. ارقام شاهرودی مجموعا۳% سطح زیر کشت باغات بادام کشور را به خود اختصاص داده اند.

معرفی بادام شاهرود 18 و 12

معرفی بادام شاهرود 18 و 12. معرفی بادام شاهرود 18 و 12. 195 . … از کانال نهاستان ارغوان نهال – رسول بابایی …

نهال بادام شاهرودی-نهال کرج-درخت بادام شاهرودی خوش-بادام …

درخت بادام شاهرودی . برای بدست آوردن ارقام دیرگل و زود گل بادام در ایستگاه تحقیقاتی شاهرود 26 رقم بادام مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که ارقامی مانند 16-8-7 بعنوان ارقام خیلی دیرگل، ارقام 12-18-15 بعنوان ارقام متوسط گل و ارقام …